5 NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZAPOBIEGANIU WYPADKOM W MIEJSCU PRACY

Jeśli Twoim zadaniem jest niedopuszczenie do wypadków w miejscu pracy, to prawdopodobnie wiesz, jakie są prawdziwe koszty wypadków oraz chorób związanych z miejscem pracy. Na skalę ogólnokrajową wyniki są alarmujące. Najważniejsze statystyki podane przez brytyjski Główny Urząd ds. BHP, odnoszące się do wypadków w miejscu pracy w Wielkiej Brytanii (2016/17), to:

3 miliony pracowników ucierpiało z powodu chorób związanych z miejscem pracy
137 pracowników poniosło śmierć w miejscu pracy
Odnotowano ponad 600 tys. obrażeń zgodnie z Badaniem ludności aktywnej zawodowo
31 milionów dni roboczych utracono z powodu chorób związanych z miejscem pracy i wypadków w miejscu pracy
Prawie 15 mld funtów szacowanych kosztów powstało z powodu obrażeń i dolegliwości zdrowotnych odniesionych w obecnych warunkach pracy (2015/16)
Oczywiście niektóre wypadki są nieuniknione; niestety, nigdy nie będziemy w stanie całkowicie wyeliminować wypadków w miejscu pracy. Istnieją jednak środki profilaktyczne, które można wdrożyć w celu zminimalizowania liczby incydentów. Obniżenie liczby wypadków w Państwa firmie zwiększy z kolei zwrot z inwestycji w urządzenia bezpieczeństwa, a także zabezpieczy Państwa pracowników.

Jako innowator w dziedzinie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo, firma Tensator określiła 5 najlepszych praktyk zapobiegających wypadkom w miejscu pracy:

1). NALEŻY ZIDENTYFIKOWAĆ LUKI W BEZPIECZEŃSTWIE W PAŃSTWA FIRMIE

Każda firma jest jedyna w swoim rodzaju, i jako taka musi sprostać swoim własnym, jedynym w swoim rodzaju wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa. Należy na pewno spojrzeć wstecz w przypadku, gdy miały już miejsce wypadki w miejscu pracy. Należy uważnie przyjrzeć się tym incydentom, które miały miejsce w Państwa firmie w ostatnich latach. Czy niektóre z nich się powtarzają? Trzeba zwrócić uwagę na obrażenia często odnoszone przez pracowników i opracować strategię zapewniającą, że incydenty się nie powtórzą.

Należy przejść wokół swojego stanowiska pracy i zanotować potencjalne zagrożenia, poziom ryzyka jakie niosą i jakie środki można wdrożyć w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka wypadków w przyszłości. Należy określić harmonogram wdrożenia tych środków, oraz kiedy trzeba zrewidować ich przydatność dla danego zagrożenia.

2). WEZWIJ PROFESJONALISTĘ, KTÓRY POMOŻE ZIDENTYFIKOWAĆ PROBLEMY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Niezależnie od tego, czy rozumieją Państwo przyczyny poprzednich wypadków, korzystne będzie zatrudnienie profesjonalisty, który przyjrzy się wdrożonym środkom bezpieczeństwa i wskaże potencjalne zagrożenia, które mogły umknąć Państwa uwagi. W Tensator wierzymy w podejście doradcze; możemy stworzyć szyte na miarę rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dopasowane do potrzeb Państwa firmy.

3). ZAPOZNAJ SWOICH PRACOWNIKÓW Z NAJLEPSZYMI PRAKTYKAMI BHP

Najważniejszym elementem wdrażania strategii zapobiegającej wypadkom w miejscu pracy jest szkolenie pracowników. Upewnij się, że w pełni rozumieją zagrożenia, na które są narażeni i zapewnij spójność w stosowaniu najlepszych praktyk w celu uniknięcia wypadków. Zapewnij bieżące szkolenia, dzięki którym informacje będą aktualne i świeże w umysłach pracowników. Stosowanie oznakowania takiego, jak plakaty to doskonały sposób, aby zapewnić stałą obecność zasad BHP w miejscu pracy.

Przy zatrudnianiu nowych pracowników należy przeprowadzić właściwe szkolenia wstępne przedstawiające procedurę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli stwierdzą Państwo, że pracownik nie postępuje stosownie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, można rozważyć podjęcie środków dyscyplinarnych.

4). WYRAŹNIE WSKAŻ ZAGROŻENIA W MIEJSCACH NIEBEZPIECZNYCH

Najlepszą taktyką zapobiegania wypadkom jest zapewnienie dokładnych informacji, które obszary stwarzają największe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Produkty takie, jak barierki Tensabarrier można stosować w celu zwiększenia bezpieczeństwa i widoczności w obrębie miejsca pracy poprzez odgrodzenie miejsc niebezpiecznych. Barierki Tensabarrier pomagają zidentyfikować miejsca potencjalnie niebezpieczne zanim powstanie szkoda.

5). NIE IDŹ NA KOMPROMIS W KWESTII BEZPIECZEŃSTWA, GDY CHODZI O CENĘ

Gdy budżet jest skromny, atrakcyjna może się wydawać oszczędność na cenie i wybór taniej strategii zapobiegania wypadkom w miejscu pracy, która oznacza zakup tanich urządzeń. Na krótką metę może to obniżyć koszty, jednak w dłuższej perspektywie prawdopodobnie będzie to oznaczać dodatkowe wydatki. Tanie produkty mają zwykle krótszy okres eksploatacji niż dobry sprzęt i będą wymagać wcześniejszej wymiany. Produkty Tensator są nie tylko sprawdzone w kwestii zapobiegania wypadkom w miejscu pracy, ale oferują również długi okres eksploatacji. Stosowanie naszych produktów zmniejszy liczbę wypadków, a tym samym zwiększy zwrot z inwestycji w bezpieczeństwo w Państwa firmie.

Więcej informacji na temat środków profilaktycznych, które można wdrożyć w celu zmniejszenia liczby wypadków w miejscu pracy, można uzyskać od naszych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze podejście doradcze wspieramy wieloletnim doświadczeniem w tej branży, dzięki czemu stworzymy zindywidualizowane rozwiązania zapobiegające wypadkom w miejscu pracy. Zapraszamy do kontaktu. Można również zapoznać się z naszą broszurą dotyczącą BHP, aby pobrać, prosimy kliknąć poniższy obrazek.

For more information on preventative measures you can take to reduce workplace injuries, our health & safety specialists are on hand to help. Our consultative approach is backed by years of experience in this industry and can be used to create personalised workplace safety solutions. Please feel free to contact us here. Alternatively, why not take a look at our health & safety brochure? You can download by clicking the image below.

health & safety

queue management

Highlight Hazards with Safety Barriers and NightView™ Webbing

Safety barriers with reflective NightView™ webbing can help highlight potential hazards when visibility is low. As the sun sets, and darkness engulfs the workplace, you can find well-lit areas become transformed into potentially hazardous areas. These areas can quickly become problematic. The risk of injury to drivers, staff, and visitors increases drastically at night, or […]

Czytaj więcej
queue management blog

How Can Airport Technology Help Your Queues?

Airport technology could be the key to tackling the long queues in peak seasons. As the aviation industry prepares for 2023, the causes of the long airport queues seen last summer should be looked at. Across the world, airports and airlines struggled to handle the bounce-back in passenger numbers due to insufficient staff numbers. Unfortunately, […]

Czytaj więcej
gradient