NASZE ZASADY

UWAŻAMY, ŻE DZIAŁALNOŚĆ NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSÓB OTWARTY I PRZEJRZYSTY

Dotyczy to naszych zobowiązań w zakresie płatności, wpływu na środowisko oraz obowiązków wobec klientów. Stale dążymy do zachowania pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w branży. Wszystkie informacje dotyczące naszych zasad i polityki można znaleźć tutaj, ale jeżeli potrzebne są dodatkowe szczegóły, prosimy o kontakt, z przyjemnością przekażemy dalsze informacje.

queue management

WARUNKI SPRZEDAŻY

Działając jako organizacja globalna jesteśmy zobowiązani przestrzegać przepisów obowiązujących w krajach, w których mamy oddziały, dlatego w każdym z nich mają zastosowanie inne warunki sprzedaży.

Tensator® UK

Pobierz

Tensator® USA

Pobierz

Tensator® France

Pobierz

Tensator® Germany

Pobierz

Tensator® Poland

Pobierz

Tensator® Dubai

Pobierz

manage queues

ZWALCZANIE PRZEKUPSTWA

Jedną z podstawowych wartości firmy Tensator jest prowadzenie godnego zaufania, odpowiedzialnego i uczciwego przedsiębiorstwa. Firma jest zobowiązana do propagowania i utrzymywania najwyższych standardów etycznych w ramach całej swojej działalności. Reputacja firmy Tensator, jako organizacji działającej w sposób etyczny i legalny, ma dla nas kluczowe znaczenie, a niniejsze zasady mają na celu ochronę tych wartości. Dlatego też firma Tensator prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form przekupstwa, łącznie z m.in. wręczaniem, otrzymywaniem lub przyjmowaniem łapówek, nielegalnych płatności, nielegalnych honorariów lub drobnych gratyfikacji od lub na rzecz jakiejkolwiek osoby, w jakimkolwiek miejscu na świecie.

Aby zapoznać się z naszą Polityką zwalczania przekupstwa: 

Pobierz

 

INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia przekupstwa lub innego niewłaściwego zachowania, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt

customer flow management

STRATEGIA PODATKOWA

W firmie Tensator® uważamy, że należy zachować przejrzystość w kwestii odprowadzanych podatków oraz naszych obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów i regulacji prawnych. Wdrożyliśmy strategię podatkową, aby zapewnić integralność naszych wewnętrznych systemów w celu zmniejszenia ryzyka oraz właściwego regulowania zobowiązań podatkowych. Aby zapoznać się z naszą strategią podatkową:

Pobierz

queue management

OCHRONA ŚRODOWISKA

W firmie Tensator® dbamy o środowisko i stale dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na otoczenie. Słuchając życzeń klientów, staramy się podejmować przyjazne dla środowiska decyzje dotyczące surowców, procesów produkcji i transportu.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dążymy do redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji dwutlenku węgla z energii zużywanej w naszych budynkach, transporcie i produkcji.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dążymy do jak najlepszego wykorzystania zasobów; redukujemy ilości materiałów opakowania i wykorzystujemy materiały, które w 100% pochodzą z recyklingu.

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI

Tam, gdzie to możliwe, stosujemy materiały pochodzące ze zrównoważonych (zarządzanych) źródeł w celu ochrony zasobów dla przyszłych pokoleń..

UCZCIWY HANDEL

Zaopatrujemy się w surowce i produkty oraz nawiązujemy współpracę z dostawcami, którzy wyznają wspólne zasady rzetelnego i uczciwego handlu.

AKREDYTACJE

Postępujemy zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w branży i z radością oznajmiamy, że otrzymaliśmy certyfikaty ISO 14001 i ISO 45001.

How to improve airport passenger flow (and keep your flyers smiling)

With summer just around the corner, many airports are gearing up for what’s likely to be their busiest time of year footfall wise. Last year, the busiest day in aviation history was recorded when a staggering 212,000 flights filled the sky in a single day in June. An added number of scheduled flights in the […]

Read more

3 Top tips for queue management best practice

Having a good queue management system in place can not only improve customer satisfaction levels but also reduce wait times. How do you handle long lines of customers? Here are our top tips for queue management best practices. 1. Plan according to your needs The right system for you will depend on your particular requirements […]

Read more
gradient
Top
logo