NASZE ZASADY

UWAŻAMY, ŻE DZIAŁALNOŚĆ NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSÓB OTWARTY I PRZEJRZYSTY

Dotyczy to naszych zobowiązań w zakresie płatności, wpływu na środowisko oraz obowiązków wobec klientów. Stale dążymy do zachowania pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w branży. Wszystkie informacje dotyczące naszych zasad i polityki można znaleźć tutaj, ale jeżeli potrzebne są dodatkowe szczegóły, prosimy o kontakt, z przyjemnością przekażemy dalsze informacje.

queue management

WARUNKI SPRZEDAŻY

Działając jako organizacja globalna jesteśmy zobowiązani przestrzegać przepisów obowiązujących w krajach, w których mamy oddziały, dlatego w każdym z nich mają zastosowanie inne warunki sprzedaży.

Tensator® UK

Pobierz

Tensator® USA

Pobierz

Tensator® France

Pobierz

Tensator® Germany

Pobierz

Tensator® Poland

Pobierz

Tensator® Dubai

Pobierz

manage queues

ZWALCZANIE PRZEKUPSTWA

Jedną z podstawowych wartości firmy Tensator jest prowadzenie godnego zaufania, odpowiedzialnego i uczciwego przedsiębiorstwa. Firma jest zobowiązana do propagowania i utrzymywania najwyższych standardów etycznych w ramach całej swojej działalności. Reputacja firmy Tensator, jako organizacji działającej w sposób etyczny i legalny, ma dla nas kluczowe znaczenie, a niniejsze zasady mają na celu ochronę tych wartości. Dlatego też firma Tensator prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form przekupstwa, łącznie z m.in. wręczaniem, otrzymywaniem lub przyjmowaniem łapówek, nielegalnych płatności, nielegalnych honorariów lub drobnych gratyfikacji od lub na rzecz jakiejkolwiek osoby, w jakimkolwiek miejscu na świecie.

Aby zapoznać się z naszą Polityką zwalczania przekupstwa: 

Pobierz

 

INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia przekupstwa lub innego niewłaściwego zachowania, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt

customer flow management

STRATEGIA PODATKOWA

W firmie Tensator® uważamy, że należy zachować przejrzystość w kwestii odprowadzanych podatków oraz naszych obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów i regulacji prawnych. Wdrożyliśmy strategię podatkową, aby zapewnić integralność naszych wewnętrznych systemów w celu zmniejszenia ryzyka oraz właściwego regulowania zobowiązań podatkowych. Aby zapoznać się z naszą strategią podatkową:

Pobierz

queue management

OCHRONA ŚRODOWISKA

W firmie Tensator® dbamy o środowisko i stale dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na otoczenie. Słuchając życzeń klientów, staramy się podejmować przyjazne dla środowiska decyzje dotyczące surowców, procesów produkcji i transportu.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dążymy do redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji dwutlenku węgla z energii zużywanej w naszych budynkach, transporcie i produkcji.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dążymy do jak najlepszego wykorzystania zasobów; redukujemy ilości materiałów opakowania i wykorzystujemy materiały, które w 100% pochodzą z recyklingu.

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI

Tam, gdzie to możliwe, stosujemy materiały pochodzące ze zrównoważonych (zarządzanych) źródeł w celu ochrony zasobów dla przyszłych pokoleń..

UCZCIWY HANDEL

Zaopatrujemy się w surowce i produkty oraz nawiązujemy współpracę z dostawcami, którzy wyznają wspólne zasady rzetelnego i uczciwego handlu.

AKREDYTACJE

Postępujemy zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w branży i z radością oznajmiamy, że otrzymaliśmy certyfikaty ISO 14001 i ISO 45001.

Queue management in action: which industries can benefit the most?

Physical queues will spring up anywhere that users come in person to buy a product or take advantage of a service, whether that’s a retail store or a transit hub. For managers, this raises a number of issues, from customer safety to efficient use of space. A queue doesn’t have to be long for you […]

Read more

What is Access Control Management and How do I use it?

What is access control management? Access control management is an important component of effectively managing the flow of people and restricting access where there is a need. Gone are the days when locking a door or putting up a temporary barrier are sufficient forms of access control. Now, businesses require better crowd control options to […]

Read more
gradient
Top
logo