JAK FIRMA TENSATOR WSPÓŁPRACUJE Z KLIENTAMI W CELU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BRYTYJSKICH PRZEPISÓW BHP

uk health and safety compliance

W firmie Tensator rozumiemy wagę zapewnienia bezpieczeństwa Państwa pracownikom oraz wagę zachowania zgodności z przepisami BHP. Nasze produkty projektujemy zgodnie z tymi przepisami, a także zapewniamy rozwiązania problemów z bezpieczeństwem. Zdajemy sobie sprawę, że dwie różne firmy będą miały różne wymagania w zakresie BHP; w konsekwencji, współpracujemy z klientami na zasadzie konsultacji. Korzystając z naszego szerokiego doświadczenia jesteśmy w stanie zapewnić doradztwo i stworzyć szyte na miarę rozwiązania pomagając przedsiębiorstwom w zachowaniu zgodności z przepisami BHP obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA BRYTYJSKICH PRZEPISÓW BHP

Wszyscy pracodawcy w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Brytyjska ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, tzw. The Health and Safety at Work etc. Act 1974 (również nazywana HSWA, HSW Act, the 1974 Act lub HASAWA) to podstawowy akt prawny odnoszący się do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w Wielkiej Brytanii. Ta norma prawna określa podstawowa strukturę i uprawnienia, których celem jest popieranie, regulowanie i egzekwowanie przepisów BHP w miejscu pracy.

Zanim ustawa została wydana w 1974 roku, około 8 milionów pracowników nie miało żadnej ochrony prawnej zapewniającej bezpieczeństwo w miejscu pracy. Od momentu wprowadzenia dokument ten uratował życie wielu ludzi, jak również uchronił pracowników przed obrażeniami i chorobami. Ze względu na to, że miejsca pracy i maszyny znacznie rozwinęły się w ciągu ostatnich 40 lat, tak samo stało się z HSWA. Akty prawne, same w sobie, są dość długie, a miejscami dość skomplikowane.

6 punktów przewodnich pomocnych w zachowaniu zgodności z brytyjskimi przepisami BHP stanowi, że organizacje muszą:

Dokonać oceny ryzyka dla pracowników, klientów i innych osób, na które mogą wpływać działania podejmowane w miejscu pracy
Zapewnić skuteczne planowanie, monitorowanie i ocenę środków zapobiegawczych i ochronnych stosowanych w organizacji
Posiadać pisemną politykę bhp, w przypadku zatrudnienia co najmniej pięciu osób – co ma być dowodem na to, że wszyscy pracownicy organizacji są zobowiązani do zachowania bezpiecznego środowiska w miejscu pracy
Zapewnić pracownikom dostęp do doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do zaplecza socjalnego i środków pierwszej pomocy
Zasięgać opinii pracowników na temat zagrożeń w miejscu pracy i szkolić ich w zakresie środków zapobiegawczych
Zapewnić schemat dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru
Niedopełnienie wymogu stosowania brytyjskich przepisów BHP może mieć niekorzystne skutki dla Państwa firmy. Jako pracodawca, mogą Państwo być ścigani sądownie, ukarani grzywną, a w najgorszych przypadkach nawet skazani na karę więzienia.

ROZWIĄZANIA BHP OD TENSATOR

Tensator oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, które pomagają firmom zachować zgodność z brytyjskimi przepisami BHP. Popularnym produktem jest Tensabarrier.

Barierki Tensabarrier można wykorzystać w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy poprzez:

Wyraźne wyznaczenie bezpiecznych dróg komunikacji pieszej
Zasygnalizowanie i uniemożliwienie dostępu do miejsc zastrzeżonych i niebezpiecznych
Wyraźne oznakowanie potencjalnych zagrożeń oraz obszarów prowadzenia prac w toku
Zapewnienie wizualnych komunikatów bezpieczeństwa, aby wywołać zmianę zachowań
Dla osób, które chcą ograniczyć dostęp tymczasowo, lecz nie dysponują powierzchnią na podłożu, by zainstalować barierki Tensabarrier, idealnym rozwiązaniem są kasety ścienne Tensabarrier. Jako produkt z asortymentu Tensabarrier, kasety ścienne wyposażono w ten sam bezpieczny mechanizm samozwijającej się taśmy, jak w przypadku słupków stojących.

W celu uzyskania dalszych informacji, w jaki sposób Tensator może zapewnić rozwiązania pomocne w zachowaniu zgodności z brytyjskimi przepisami BHP w miejscu pracy, prosimy zapoznać się z naszą broszurą. Aby pobrać, prosimy kliknąć obrazek poniżej.

For more information on how Tensator can provide solutions to help you make sure your workplace is compliant with UK health and safety laws, why not take a look at our brochure? To download, please click the image below.

health & safety

queue management

How To Improve An In-Store Customer Experience

Post-pandemic, the customer experience underwent a seismic transformation. From regular in-store shopping to online ordering, consumers entered a more digital world. Now the restrictions are lifted, the retail, hospitality, and event industries can expect their first proper holiday season in years. Customers and visitors are returning to brick-and-mortar shops and venues. Luckily, the world has […]

Czytaj więcej
queue management blog

How To Boost Impulse Buying In Your Business

According to a survey made by The Integer Group, 9 out of 10 shoppers will impulse buy something which isn’t on their list going into a store. This number may seem unusually high at first, but upon inspection it makes a lot of sense. After all, which shopper among us hasn’t given in to temptation […]

Czytaj więcej
gradient
Top